SELF-SERVICE ABILITIES DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISORDERS IN SPECIAL EDUCATIONAL SYSTEM

Authors

  • R. Azaryan Armenian state university after Khacatur Abovyan
  • G. Balasanyan Nor Kharberd special orphanage
  • H. Sargsyan Armenian state university after Khacatur Abovyan

Abstract

The article presents issues of educational system and selfservice of children with intellectual disabilities. Discussed self-service abilities and skills development of children with intellectual disorders during education.

Author Biographies

R. Azaryan, Armenian state university after Khacatur Abovyan

Head of Chair Special Pedagogy and Psychology Armenian state university after Khacatur Abovyan, Doctor of Pedagogical Sciences, professor

G. Balasanyan, Nor Kharberd special orphanage

Special educator Nor Kharberd special orphanage

H. Sargsyan , Armenian state university after Khacatur Abovyan

Associate professor Chair of Preschool pedagogy and Methodics Armenian state university after Khacatur Abovyan, Candidate of Pedagogical Sciences

References

1. Ազարյան Ռ․Ն․ Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների կրթադաստիարակչական գործընթացի բովանդակությունն ու առանձնահատկությունները։ Հատուկ մանկավարժություն։ Դասագիրք մանկավարժական բուհերի, ուսանողների համար։ Երևան 2016թ․ էջ 190-229:
2. Власова Т.А., Певзнер М.С. Дети с отклонениями в развитии. —М., 1973, -375 с.
3. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т. — Т5, М., 1983, С.34.
4. Малофеев Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. Россия (…). Учебное пособие для студентов пед. вузов. В 2ч., ч.1. Малофеев. —М., Просвещение, 2010, - 319 с.
5. Малофеев Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. Россия (…). Учебное пособие для студентов пед. вузов. В 2ч., ч.2. Малофеев. —М., Просвещение, 2012, - 320с.
6. Писчек М. Руководство по работе с детьми с умственной отсталостью /Под ред. М.Писчек. —СПб. -2006. -276 с.
7. Пузанов Б.П. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития / Под ред. Б.П.Пузанова. —М.: Академия, 2007. -272 с.
8. Российские и зарубежные исследования в области инклюзивного образования /Под.ред. В.Л.Рысиной, Е.В. Самсоновой, -М., ФОРУМ, 2012, -208 с.

Published

2017-12-12

How to Cite

Azaryan, R., Balasanyan, G. ., & Sargsyan , H. . (2017). SELF-SERVICE ABILITIES DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISORDERS IN SPECIAL EDUCATIONAL SYSTEM . Armenian Journal of Special Education, 5(1), 166-171. Retrieved from https://specedjournal.aspu.am/index.php/se/article/view/134

Issue

Section

Articles