The Importance Of The Preliminary Assessment Of Students' Knowledge In The Process Of Teaching The Discipline “The Basis Of Genetics”

Authors

  • Spartak Palikyan Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University

DOI:

https://doi.org/10.24234/se.2020.1.1.154

Keywords:

educational process, special education preliminary check, basis of genetics, preliminary knowledge, basic knowledge

Abstract

The article describes and considers the possibility of applying the results of preliminary testing of student's knowledge for increasing the effectiveness of teaching the courses within the frame of higher professional education, for which the school knowledge acts as basic. In this case the example of the course of "The Basics of Genetics" is discussed.

Author Biography

Spartak Palikyan, Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University

 PhD in Biology, professor Chair of Speech and Rehabilitative Therapy, Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University.

Lecturer

References

1. Aleksandrova, M. A. (2008) Pedagopgicheskiy control v processe vospitaniya: metodicheskiye rekomendacii (Pedagogical control in the process of education: methodological guidelines), M. A. Aleksandrova, N.A. Alekseeva, E. N. Stepanova, M. Sfera, 160 s.
2. Amonashvili, Sh. A. (1984) Vospitatelnaya I obrazovatelnaya funkcii ocenki obucheniya: Eksperementalnoe pedagogicheskoe issledovanie (Educational functions of learning assessment: Experimental pedagogical research), Sh. A. Amonashvili M.: Pedagogika, 296 s.
3. Avanesov, V. S. (1994) Nauchniye problem testogogo kontrolya znaniy (Scientific problems of test knowledge control) / V. S. Avanesov, M.: Issledovatelskiy centr problem kachestva podgotovki specialistov, 135 s.
4. Gulidov, I. N. (2005) Pedagogicheskiy control i ego obespecheniye (Pedagogical control and its support) / I.N. Gulidov. M.: Forum. 2005. 240 s.
5. Krilova, M. N. (2013) Sposobi motivacii uchebnoy deyatelnosti studentow vuza (Methods of motivating the educational activities of university students) II Perspektivy nauki i obrazovaniya, №3. s. 86-95.
6. Lobashev, V. D. (2006) Socialno-psikhologocheskie aspekti kontrolya znaniy (Socio- psychological aspects of knowledge control) II Obrazovanie v sovremennoy shkole, №3, s. 30-39.
7. Ozherelyeva, T. A. (2013) Razvitiye metodov testirovaniya (Development of testing methods) II Perspektivy nauki i obrazovaniya, №6. s. 20-25.
8. Slavgorodskaya, E. L. (2013) Aktivniye sredstva organizacii uchebno-professionalnoy deyatelnosti studentov (Active means of organizing educational and professional activities of students) II Perspektivy nauki i obrazovaniya, №3. s. 96-105.
9. Smirnov, S. D. (2010) Pedagogika I psikhologiya visshego obrazovaniya: ot deyatelnosti k lichnosti (Pedagogy and psychology of higher education: from performance to individuum) / S. D. Smirnov. - M.: Izdatelskiy centr “Akademiya”, 400 s.

Published

2020-02-22

How to Cite

Palikyan, S. (2020). The Importance Of The Preliminary Assessment Of Students’ Knowledge In The Process Of Teaching The Discipline “The Basis Of Genetics”. Armenian Journal of Special Education, 1(1), 97-106. https://doi.org/10.24234/se.2020.1.1.154

Issue

Section

Articles