Influence of the Motivational Component of the Physical Education on the Students’ Training System

Authors

  • Yuriy Dolynniy

DOI:

https://doi.org/10.24234/se.2021.3.1.264

Keywords:

specialists, physical education, motivation, research, health-preserving technologies, schoolchildren, special medical group

Abstract

The purpose of the study is to find out the influence of the motivational component on the training system of physical education students who plan to use health-saving technologies in their professional activities in the physical education of schoolchildren who, for health reasons, belong to special medical groups.

Professional education of future specialists in physical education and sports in higher education institutions requires technological changes in physical culture and health work with children and youth, who belong to special medical groups due to their state of health (Prykhoda, 2007). The solution of this direction of training of future specialists in physical education and sports will be more effective if the motivational component of training is applied in the educational process of students. Studies apply the motivational component of learning. Research determines that the use of a motivational component in the training program for future physical education professionals has a much better effect on the learning process of students, mastering the curriculum, self-development, and self-improvement both in higher education and in future professional activities (Dolіnnyj, 2016; Deminska, 2004).

Author Biography

Yuriy Dolynniy

PhD, Associate Professor
Chair of Physical Education and Sports
Donbas State Machine-Building Academy, Ukraine

References

Aghazadeh, S.M., & Kyei, K. (2009). A Quantitative Assessment of Factors Affecting College Sports’ Team Unity. College Student Journal, 43(2), 294–302.

Bashkin, I. (2006). Rol i mistse fizychnoi reabilitatsii u zahalnii systemi okhorony zdorovia naselennia [A role and place of physical rehabilitation are in the general system of health protection population] / I. Bashkin, E. Makarova, A. Kavakze Rizik // Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu. - № 3. - S. 25 - 29. [in Ukrainian].

Bielikova, N., O. (2012). Teoretychni i metodychni zasady pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv z fizychnoi reabilitatsii do zdoroviazberezhuvalnoi diialnosti [Theoretical and methodical principles of preparation of future specialists are on a physical rehabilitation to health activity]. – Dysertatsiia d–ra ped. nauk: 13.00.04, Kabinet Ministriv Ukrainy, Nats. Un-t bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. – K. – 450 s. [in Ukrainian].

Bouchard, C., Shephard, R., J., & Stephens T. (1994). Physical activity, fitness, and health: International proceedings and consensus statement. Champaign, IL: Human Kinetics.

Bowker, A. (2006). The Relationship between Sports Participation and Self-Esteem during Early Adolescence. Canadian Journal of Behavioural Science, 38(3), 214–229. doi: 10.1037/cjbs2006009.

Deminska, L., O. (2004). Mezhpredmetni zviazky u protsesi profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury [Limits subject of copula in the process of professional preparation of future teachers of physical culture]: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04 / Deminska Larysa Oleksiivna. — Donetsk. — 208 s. [in Ukrainian].

Dolіnnyj, Yr., A. (2016). Kriterii uspishnosti profesijnoyi gotovnosti majbutn`ogo faxivcya z fizychnogo vyxovannya do reabilitacijnoyi roboty z ditmy z obmezhenymy fizichnymy mozhlyvostamy [Criteria of success of professional readiness of future specialist of physical education to rehabilitation work with children with limit physical possibilities] /Yr.A.Dolinnyj //Gluxivski naukovi chytannia. Aktualni pytannya suspilny`x ta gumanitarnyx nauk / Materialy VI Mizhnarodnoyi internet-konferenciyi molodyx uchenyx i studentiv 27 – 29 veresnya 2016 roku. – Gluxiv: RVV Gluxivs`kogo NPU im. O. Dovzhenka. – S. 54-58. [in Ukrainian].

Dolіnnyj, Yr., A. (2016). Suchasni teoretychni osnovy pidgotovky majbutnix faxivciv z fizychnogo vyxovannya i sportu do reabilitacijnoyi roboty [Modern theoretical bases of preparation of future specialists are on P.E and sport to rehabilitation work] /Yr.A. Dolіnnyj// «Pedagogyka i sovremtnnyi aspekty fizicheskogo vospitanya»: zb. nauk. pracz` II Mizhnar. nauk.-prakt. konf.,(21–22kvitnya2016roku) / za zag. red. Yr.A. Dolіnnogo. – Kramatorsk: DDMA. – S. 235-241. [in Ukrainian].

Haivolia, R., Yu. (2007). Do pytannia profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia [To the question of professional preparation of future specialists of physical education] / R. Yu. Haivolia // Molodizhnyi naukovyi visnyk: Fizychne vykhovannia i sport: zb. nauk. pr. / Volyn. nats. un-t im. Lesi Ukrainky. – Lutsk. – S. 3-7. [in Ukrainian].

Orzhekhovska, V., M. (2011). Zdoroviazberezhuvalne navchannia i vykhovannia: problemy, poshuk [Тo health activity of studies and education] /V. M. Orzhekhovska // Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia: Psykholoho-pedahohichni nauky. – № 4. – S. 29-31. [in Ukrainian].

Pieshkova, O., V. (2007). Vstup do spetsialnosti (Fizychna reabilitatsiia) [A prelude is of speciality (Physical rehabilitation)]: [navchalnyi posibnyk] /O.V. Pieshkova. – Kharkiv. - 147 s. [in Ukrainian].

Popov, S., N. (2006). Fizicheskaya reabilitatsiya [Physical rehabilitation] /S. N. Popov. – Rostov n/D.: Feniks. – 608 s. [in Russia].

Prykhoda, I., V. (2007). Orhanizatsiino-metodolohichni pidkhody do profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv z fizychnoi reabilitatsii v Ukraini [Organizationally-methodological going near professional preparation of specialists on a physical rehabilitation in Ukraine] /I. V. Prykhoda // Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity. - Vyp. 15, Ch. 1. - S. 60 - 66. [in Ukrainian].

Sushchenko, A., D. (2016). Realizaciya studentami potrebnostey v dopolnotelnikh uslugakh w sosremennikh usliviyakh: dissertaciq na soiskanie uchenoy stepeni kandidata socilogicheskih nauk: 22.00.04 / A. D. Sushchenko; [mesto zashiti: Uralskiy federalniy universitet im. Pervogo prezidenta Rossii B.N. Elcina]. -Ekaterinburg, 2016. - 170 s. -Bibliograf.: s. 150-170 (181 nazv.).

Shuster, S., M.&Wade, M. (2003). Mating Systems and Strategies, Princeton University Press, ISBN: ISBN: 9780691049311; DOI: 10.2307/j.ctvs32sqk

Published

2021-02-26

How to Cite

Dolynniy, Y. (2021). Influence of the Motivational Component of the Physical Education on the Students’ Training System . Armenian Journal of Special Education, 3(1), 105-113. https://doi.org/10.24234/se.2021.3.1.264

Issue

Section

Articles