FEATURES OF TOLERANT APPROACH IN PUBLIC SCHOOL TOWARDS CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Authors

  • H. A. ADAMYAN pedagogical assessment centre of Yerevan

Abstract

The article presents the particular tolerance of school students, their parents and teachers in the system of inclusive education, as well as the manifestation features of tolerant attitude to the participants in the educational process of students with special educational needs, depending on the availability of inclusive education program.

Author Biography

H. A. ADAMYAN, pedagogical assessment centre of Yerevan

medical, psychological, pedagogical assessment centre of Yerevan, methodist

References

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին ՀՀ օրենք, էջ 3-4:

Ներառման ուղեցույց` կրթություն բոլորի համար, Միավորված ազգերի կազմակերպություն, ՅՈՒՆԵՍԿՕ, Երևան 2007, էջ 10-12:

Սալամանկայի հռչակագիր և գործողությունների շրջանակ հատուկ կարիքով երեխաների կրթության մասին, ՄԱԿ, «Հույսի կամուրջ» ՀԿ, Երևան 1994, էջ 12-13:

Декларация принципов толерантности: утв. резолюцией 5.61 Генеральной конференцией ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г. // Защити меня! -2004.-с. 6

Писаревская М. А., Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования /Методическое пособие/, Новороссийск 2013, 34-48 с.

Published

2016-12-02

How to Cite

ADAMYAN, H. A. . (2016). FEATURES OF TOLERANT APPROACH IN PUBLIC SCHOOL TOWARDS CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. Armenian Journal of Special Education, 4(1), 28-34. Retrieved from https://specedjournal.aspu.am/index.php/se/article/view/32

Issue

Section

Articles